Malmös nya HBTQ-bokhandel: en queer fristad

Page 28 har samlat queera berättelser som antingen är av, för eller med queera personer.

Bild av: Freja Johansson

Malmös nya HBTQ-bokhandel: en queer fristad

Av: Freja Johansson

Publicerad 2 Juni 2021

I standardbibliotek finns det särskilda ”rengbågshyllor” som samlar litteratur som anses vara mer relaterbar för queera personer, men det är sällan karaktärerna tillåts vara mer än sin läggning eller könsidentitet. Page 28 har därför samlat queera berättelser som antingen är av, för eller med queera personer- där litteraturen är relaterbar på ett sätt som standardlitteraturen inte är. Med andra ord erbjuder Page 28 kulturella berättelser som kringgår ”standardnarrativ liksom heterotjafs och cisnormativa karaktärer” berättar ordförande Mattei. Malmös nya HBTQ-bokhandel fungerar därför likt en kulturell samlingsplats som skyddar queer litteratur som annars göms undan eller glöms bort.

Malmös nya HBTQ-bokhandel öppnade för två veckor i centrala Malmö, i köpcentret Mitt i Möllan. Gruppen bakom initiativet är den ideella organisationen Page 28, som har nästan 200 medlemmar som tillsammans kämpar för trygga rum för HBTQ-personer. Rum där queerpersoner äntligen får vara normen, det vill säga en queer fristad där ens egentliga jag accepteras oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexualitet. Att få en mindre självständig bokhandel att gå runt är inte lätt med storföretag som konkurrenter, trots detta fortsätter Page 28 tillsammans med Gay´s the Word och Hallongrottan den queera traditionen kring att förvara det litterära queera arvet. Tillsammans strävar dem gentemot queerjoy; den radikala handlingen att en kan vara lycklig och glad trots tillhörandet i en förtryckt grupp.

Inför lanseringen förberedde sig Page 28 för angrepp, och samtliga gick utbildning i riskhantering för att kunna skydda sig mot det dödliga våld som dagligen sker gentemot HBTQ-personer. Trots det samhälleliga klimatet berättar Ordförande Mattei med händerna på hjärtat hur positivt överväldigande responsen har varit, att HBTQ-bokhandeln som egentligen kan ses som en kontroversiell idé tagits emot med öppna armar. Så pass positiv att föreningen funderar på att starta upp olika bokklubbar där medlemmarna kommer kunna läsa och diskutera transmaskulinitet, the toxic masculinity eller HBTQ-personers historia berättar Mattei.

 

Trots den trygga miljön berättar Ordförande Mattei att det även finns en liten sektion av litteratur i bokhandeln som är HBTQ-fientlig, vilket kan tyckas märkligt. Mattei betonar i stället behovet av att känna till vårt queera kulturella arv, att veta vilka historiska skildringar som faktiskt finns om HBTQ-personer. För att sedan efter ork och förmåga kunna utbilda oss, förstå oss själva och den heterogena grupp vi ändå tillhör.

 

Den queera familjen, som även jag tillhör; har historiskt sett inte fått tillträde i vare sig kulturella eller samhälleliga sammanhang; insamlingen av dessa historier vill jag därför likna med en politiskt upprättelse för queera personers historiska arv och självklara plats i rampljuset och i Malmö; som borde varit självklar från början.

HBTQI-lexikon med RFSL:

HBTQ(I)- Är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queers och intersexpersoner som fungerar som ett inkluderande paraply.

Homosexuell– är en läggning där en kan bli kär eller attraherad av en person som har samma kön som en själv

Bisexuell– är en sexuell läggning där en kan bli kär eller attraherad av personen oavsett kön

Transperson– kretsar kring identitet-och könstillhörighet, där en vanligtvis inte identifierar sig med det kön som en tilldelades vid födseln. Det vill säga könsidentitet, det har alltså inget med sexualitet att göra.

Queer– är snarare ett levnadssätt som till stor del kretsar kring normbrytande sätt att köra kön, sexualitet eller ha relationer. Detta kan innefatta transpersoner, personer med polygamiska förhållanden eller individer som lever utanför heteronormen.

Intersexperson– är ett medfött tillstånd där antingen testiklarna eller äggstockarna är atypiska, som i praktiken innebär könet ej speglar normen kring hur en typisk manlig respektive kvinnligt kön ser ut.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *