Sum goes on summer vacation!

When are we coming back and what’s next?

SiM – Sektionen för socialarbetarstudenter

”I våra kretsar har det inte varit något engagemang alls”