SiM – Sektionen för socialarbetarstudenter

”I våra kretsar har det inte varit något engagemang alls”